Rejestracja
58 35 00 680

telefon

O mnie

Studia medyczne na Gdańskiej Akademii Medycznej ukończyłem w roku 2001. Od początku pracy zawodowej jestem zatrudniony jako nauczyciel akademicki w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz jako lekarz w Uniwersyteckim Centrum Kliniczny – w Klinice Położnictwa, Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej UCK.

W roku 2008 uzyskałem stopień doktora medycyny na podstawie badań dotyczących leczenia operacyjnego raka jajnika.

W roku 2015 uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w oparciu o cykl publikacji dotyczących zastosowania biopsji węzła wartowniczego w leczeniu raka błony śluzowej trzonu macicy. 

Posiadam trzy specjalizacje z zakresu: położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej oraz endokrynologii.

Moim głównym obszarem zawodowych zainteresowań są zagadnienia endokrynologii ginekologicznej i ginekologii onkologicznej, kolposkopia, ultrasonografia oraz techniki laparoskopowe w ginekologii.

Szczegółowe informacje dotyczące moich kwalifikacji zawodowych umieszczone są w zakładce „Certyfikaty”.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologii, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej oraz European Society of Gynecological Oncology.

Moja praktyka lekarska została zarejestrowana w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku (numer 539818563133, gabinet ginekologiczny i endokrynologiczny w Gdańsku), posiadam uprawnienia do wydawania recept refundowanych i zwolnień lekarskich.

e-mail: gabinet.lelewela@gmail.com rejestracja: 58 350 06 80 Gdańsk, Lelewela 6c/1, domofon 1

Polityka prywatności design & powered: ok interactive