O mnie

dr hab n. med. Sambor Sawicki

Studia medyczne na Gdańskiej Akademii Medycznej ukończyłem
w roku 2001. Od początku pracy zawodowej jestem zatrudniony
w Klinice Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej GUMed, obecnie na stanowisku adiunkta. Zakres moich obowiązków obejmuje pracę na oddziale szpitalnym, prowadzenie badań naukowych oraz zajęcia dydaktyczne.

W roku 2008 uzyskałem stopień doktora medycyny na podstawie badań dotyczących leczenia operacyjnego raka jajnika. Praca uzyskała II. nagrodę w ogólnopolskim konkursie im. Aurelii Baczko na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie medycyny klinicznej zabiegowej w roku 2007, organizowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

W roku 2015 uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w oparciu o cykl publikacji dotyczących zastosowania biopsji węzła wartowniczego w leczeniu raka błony śluzowej trzonu macicy. 

W roku 2010 ukończyłem specjalizację z zakresu położnictwa
i ginekologii. W roku 2016 ukończyłem specjalizację z endokrynologii.

Moim głównym obszarem zawodowych zainteresowań są zagadnienia endokrynologii ginekologicznej i ginekologii onkologicznej, kolposkopia, ultrasonografia oraz techniki laparoskopowe w ginekologii.

Szczegółowe informacje dotyczące moich kwalifikacji zawodowych umieszczone są w zakładce „Certyfikaty”.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (członek Zarządu Oddziału Pomorskiego PTG), Polskiego Towarzystwa Endokrynologii, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej oraz European Society of Gynecological Oncology.

Moja praktyka lekarska została zarejestrowana w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku (numer 539818563133), posiadam uprawnienia do wydawania recept refundowanych i zwolnień lekarskich.